MENU

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

W ramach zajęć terapeutycznych Seniorki z terenu Gminy Czarny Dunajec w dniu 23 października br, wykonywały ręcznie kartki ozdobne na Święta. Dziękujemy za udział w warsztatach.

Zajęcia prowadziła Izabela Mateja

W dniu dzisiejszym Seniorzy z Naszej  Gminy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Panią Izabelę Mateja w ramach programu wsparcie, aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów, w związku ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021. Seniorki samodzielnie wykonały piękne róże ,,metodą cukierkową''.


Dziękujemy Seniorom za udział w zajęciach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza Seniorów na zajęcia z terapeutyczne w ramach programu wsparcie, aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021r. zostaną otwarte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW realizowana przez Podhalańską Szkołę dla Rodziców to program doskonalący kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza Seniorów na zajęcia z Nordic Walking w ramach programu wsparcie, aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 r.

W związku z obowiązkiem przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec art. 16 b oraz art. 17 ust. 1 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zamiar przeprowadzenia konsultacji społecznych zapisów ww. dokumentu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizuje projekt socjalny pt ,,E - Senior'' dla osób starszych z gminy Czarny Dunajec.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

  • od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie „Świadczenie usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021” została wybrana oferta Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT w Bobrowcu, która spełnia wymagania dotyczące świadczenia usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec.

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

  • masz mniej niż 30 lat,
  • byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski,

nasz projekt jest dla Ciebie!

Wójt Gminy Czarny Dunajec wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu wychodząc z inicjatywą pomocy rzeczowej lub żywnościowej dla potrzebujących SENIORÓW z naszej Gminy zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie pt: ,,I Ty możesz zostać św. Mikołajem’’ 

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że od 01.08.2020r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do:

- Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),

- Dobrego Startu (300+),

- Funduszu Alimentacyjnego, na okres zasiłkowy 2020/2021.

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 min zł ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. Realizatorem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Czas pandemii sprawił, że zostaliśmy niejako uwięzieni we własnych domach, często małych, dzielonych z wieloma osobami. I o ile zacieśnianie relacji rodzinnych jest niezwykle ważne, dziś w wielu ogniskach domowych, ten przedłużający się wspólny czas, 24h na dobę, budzi liczne przeciążenia, wywołujące rozdrażnienia czy nawet frustrację. Tu z pomocą wychodzi Samorząd Województwa Małopolskiego, który rusza z kolejną inicjatywą „RodzinaRazem - wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”! Akcja odbywa się w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż od dnia 20.03.2020 roku pod numerem telefonu 667532782uruchomiono codzienny dyżur w godzinach 7:30 – 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza

ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

Ponadto na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych mieszkańcy nadal mogą uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkiem pomocy społecznej.

Na spotkaniu  w ramach projektu socjalnego ,,Trening Pamięci’’ seniorzy dowiedzieli się, jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami pamięci,  które  są efektem naturalnych procesów związanych ze starzeniem się, a zmianami, które wskazują na obecność lub zagrożenie procesów otępięnnych.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CZARNYM DUNAJCUZaprasza Seniorów na kurs nauki podstaw obsługi komputera, internetu i telefonu komórkowego w ramach projektu socjalnego pt "e - SENIOR"

Seniorze, w ramach kursu:
- zdobędziesz praktyczne umiejętności obsługi : komputera, internetu, telefonu komórkowego,
- nauczysz się wysyłać listy drogą e - mail,
- nauczysz się poruszać po wirtualnym świecie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CZARNYM DUNAJCU Zaprasza  Seniorów na wykład i warsztaty

 Pt "Trening  Pamięci’’ w trakcie zajęć  poznasz sposoby ćwiczenia pamięci:

- dowiesz się jak zapobiegać demencji,

 - odkryjesz nowoczesne treningi umysłu,

 - dowiesz się jak pozostać aktywnym seniorem.

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Moc życzeń, pierwsze kolędy, przedstawienie teatralne. Seniorzy spotkali się pierwszy raz na Wigilii zorganizowanej przez czarnodunajecki samorząd.

Informujemy, że dnia 25.03.2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę o wprowadzeniu "Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec" w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cały czas zachęcamy do skorzystania z ulg jakie przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, którą można wyrobić w naszym urzędzie dla każdego dziecka i osoby dorosłej z rodziny z min. 3 dzieci.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

Kontakt