MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec

W związku z obowiązkiem przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec art. 16 b oraz art. 17 ust. 1 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zamiar przeprowadzenia konsultacji społecznych zapisów ww. dokumentu.

1) cel konsultacji społecznych - rejestracja opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Czarny Dunajec w związku z przygotowywaną Strategią;

2) przedmiot konsultacji społecznych - stanowi projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec do 2025 roku;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych -konsultacje planuje się przeprowadzić w dniach od 11.05.2021r do 31.05.2021r.

4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych – Gmina Czarny Dunajec

5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych - sondaży internetowy, papierowy

6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych - Dyrektor GOPS w Czarnym Dunajcu, P. Rafał Wilkus

7) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji – z powodu panujących obostrzeń wywołanych pandemią, za właściwy uznaje się sposób elektronicznej wymiany informacji. Przyjęty tryb to – zamieszczenie odpowiedniego formularza na stronach internetowych, który podlegał będzie wypełnieniu i odesłaniu przez zainteresowanych mieszkańców.

8) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych - Dyrektor GOPS w Czarnym Dunajcu, P. Rafał Wilkus

Dokumenty:

-Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 maja 2021 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z przygotowywaną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec do 2025 roku

-Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec do 2025 roku”

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec do 2025 roku