MENU

Programy Rządowe

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na 2021 rok.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację rządowego programu „Program Asystent Rodziny na rok 2021”

Zadanie to realizowane jest w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Zadanie realizowane jest w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa". Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.