MENU

Programy Rządowe

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na 2021 rok.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację rządowego programu „Program Asystent Rodziny na rok 2021”