MENU

Ogłoszenia o naborach

Nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1 etat) w systemie zadaniowego czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę, umowa na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Gmina Czarny Dunajec

Stanowisko: asystent rodziny

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: asystent rodziny została wybrana Pani Karolina Lichosyt.