MENU

Przemoc

Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczenie kontaktu z bliskimi…

przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

zaniedbanie:

to niezapewnienie lub naruszenie obowiązku do opieki w tym lekarskiej ze strony najbliższych. Zjawisko to dotka głównie dzieci, osób dorosłych, które cierpią na różnego rodzaju schorzenia oraz osób w podeszłym wieku, potrzebujących wsparcia. Zaniedbanie charakteryzuje się obojętnością, brakiem należytej opieki, nieokazywaniem pozytywnych uczuć oraz lekceważeniem fizycznych i psychicznych potrzeb ofiar przemocy.

Zjawisko przemocy w rodzinie charakteryzuje się fazami, które różnią się intensywnością i czasem trwania, a które następują po sobie cyklicznie. Wyróżnia się trzy fazy:

1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje konfliktowe. Przyczyną mogą być błahostki, drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja;

2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji,sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych. Często w tej fazie ofiary proszą o pomoc, głównie w postaci interwencji policji;

3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej. W tej fazie ofiary, które były gotowe uciec zostają. Sprawca długo nie jest w stanie trwać w tej fazie i roli, i wszystko zaczyna się powtarzać.


Pamiętaj!!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.
Pamiętaj!!!

Osoba pokrzywdzona jest zazwyczaj przestraszona i zagubiona. Przekonaj ją i pomóż znaleźć drogę do życia bez przemocy.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie. Zauważyłeś, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy w rodzinie, na przykład często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne – zareaguj!!!
Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

Nie czekaj – nie wstydź się – szukaj pomocy – możesz ją uzyskać!

Zgłoś się do nas – osobiście lub telefonicznie.

 

Poradnictwo socjalne- codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

 

Poradnictwo psychologiczne- po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem socjalnym 18 54 472 89

REAGUJ NA PRZEMOC BO ONA NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA!!!

 

 OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY MA PRAWO DO:

  • WSPARCIA PSYCHOLOGA
  • OCHRONY PRZED DALSZYM KRZYWDZENIEM
  • BADAŃ LEKARSKICH W PRZYPADKU DOZNANIA OBRAŻEŃ CIAŁA
  • BEZPŁATNEGO PORADNICTWA: MEDYCZNEGO, PSYCHOLOGICZNEGO, PRAWNEGO, SOCJALNEGO

 

PAMIĘTAJ, ŻE PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA. SPECJALIŚCI MOGĄ CI POMÓC. TO NIE JEST WTRĄCANIE SIĘ W NIE SWOJE SPRAWY 

 

TUTAJ ZNAJDZIESZ POTRZEBNĄ POMOC:

 

·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

34-470 Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 55

Tel. 18 54 472 89

·Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu

34-470 Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 54

Tel. 47 834 66 00

·Poradnia Telefoniczna ,,Niebieskiej Linii”

Tel. 22668 70 00

·Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą

Tel. 801 12 00 02