MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 DYREKTORA GOPS W CZARNYM DUNAJCU z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 DYREKTORA GOPS W CZARNYM DUNAJCU z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1320) w związku

 z art. 33, ust. 5 ustawy, z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) zarządzam co następuje:

 §1

 

  1. W związku z dniem świątecznym przypadającym na sobotę 26 grudnia 2020r. ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2020r.
  2. Informacje o zamknięciu GOPS w dniu 24 grudnia 2020r. podaje się do wiadomości publicznej klientów GOPS poprzez wywieszenie informacji na drzwiach budynku GOPS oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu.

 §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi GOPS.

 §3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez pocztę elektroniczną lub bezpośrednie przekazanie informacji.