MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w ramach rozwoju zawodowego

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w ramach rozwoju zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Czarny Dunajec na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w ramach rozwoju zawodowego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 września (tj. piątek) o godzinie 14:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2a (Remiza OSP).

Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to konkretna oferta dla mieszkańców naszegoregionu - można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego BilansuKariery.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

Kim jest osoba pracująca?

Jeżeli:

to jesteś osobą pracującą.

Jeśli masz skończone 25 lat, jesteś osobą z niepełnosprawnościami i masz dokument, który to potwierdza to również zapraszamy na spotkanie !!!

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami.

Aby jak najtrafniej dobrać zakres niezbędnych szkoleń, w ofercie przewidziano również usługę doradztwa zawodowego dedykowaną osobom pracującym – Bilans Kariery.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.