MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na 2021 rok

Dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na 2021 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na 2021 rok.

Celem wsparcia jest inspirowanie do zmian ukierunkowanych na poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodków.

Dotacja stanowi dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

Dofinansowanie zadania pochodzi z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego

Wartość dofinansowania zadania wynosi 34 698, 00 zł

Całkowity koszt zadania wyniósł 43 422, 00 zł.