MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia w placówkach dla osób bezdomnych oraz ich pracowników wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. Personel placówki powinien zostać zobligowany do zapoznania się i stosowania podstawnych zasad dotyczących zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/. Palcówka ma obowiązek informowania osób korzystających ze schronienia w placówce o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Podmioty prowadzące placówki udzielające schronienia obowiązane są:

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Jednocześnie apelujemy o wzajemną pomoc oraz wymianę informacji pomiędzy podmiotami udzielającymi wsparcia, zwłaszcza w przypadku problemów kadrowych, zaopatrzeniowych oraz współpracę z organizacjami dystrybuującymi żywność.