MENU

Klauzula informacyjna dla petentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Szanowny Petencie, wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. ), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu” reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gops@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 46.
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Magdalenę Gal, pisząc na adres: asmiech@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 15.

2.Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą przetwarzania są ustawy i rozporządzenia.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego  ani do organizacji międzynarodowych.

5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Twoje dane osobowe przetwarzane są fakultatywnie (dobrowolnie) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 5 i 10 ustawy.

9.Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może uniemożliwić korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej.

10.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.