MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek osłonowy - ważne informacje

Dodatek osłonowy - ważne informacje

Od 1 stycznia 2022 r. do 31.10.2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Zgodnie z  przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wniosek o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 03 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

– tradycyjnie (papierowo) – od 03 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w dni robocze:

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Poniżej została zamieszczona instrukcja jak wypełniać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Terminy składania wniosków:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które złożą wniosek w terminie od 01 lutego najpóźniej do 31 października 2022 r. otrzymają dodatek niezwłocznie po jego przyznaniu, jednorazowo maksymalnie do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 października zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

W przypadku wniosku złożonego w okresie od stycznia 2022r. do 31 lipca 2022r. podstawą do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2020r.

W przypadku wniosku złożonego w okresie od 01 sierpnia 2022r. do 31 października 2022r. podstawą do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2021r.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy
Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy.docx 0.07MB
Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.16MB