MENU

>Dodatek do innych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców gminy iż na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. poz 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje gdy źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

  • 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku, a gmina ma miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Realizatorem zadania przyjmowania wniosków, rozpatrywania i wypłacania w gminie Czarny Dunajec jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470.

 

Przyjmowanie wniosków odbywa się w siedzibie Ośrodka w dniach:

Poniedziałek 8:30 – 17:00

Wtorek, Środa, Czwartek 8:00 – 14:30

Piątek – dzień wewnętrzny, bez przyjmowania stron, nie obsługujemy petentów!!

lub za pośrednictwem skrzynki e-puap

Adres skrytki ePUAP: /GOPS_CzD/SkrytkaESP z odpowiednimi elementami skutecznego doręczenia (tj. z opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

 lub za pomocą poczty tradycyjnej

Wzór wniosku dostępny jest poniżej, a także w najbliższym czasie będzie dostępny w siedzibie Ośrodka oraz na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.czarny-dunajec.pl w zakładce jak uzyskać pomoc – dodatki inne źródła ciepła i pod numerem 18 544 72 89

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Załączniki:

Obowiązujące przepisy - inne źródła ciepła

Wniosek - PDF

Wniosek - DOCX