MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021

DYREKTORA GOPS W CZARNYM DUNAJCU

z dnia 29 października 2021 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tj. Dz. z 2019 r., poz. 1320, z 2021 r., poz. 1162 z późn. zm.) oraz na podstawie § 22 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu z dnia 2 stycznia 2020r. zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W związku z dniem świątecznym przypadającym na sobotę 25 grudnia 2021r. ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dzień wolny od pracy w dniu 12 listopada 2021r.
  2. Informacje o zamknięciu GOPS w dniu 12 listopada 2021r. podaje się do wiadomości publicznej klientów GOPS poprzez wywieszenie informacji na drzwiach budynku GOPS oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi GOPS.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez pocztę elektroniczną lub bezpośrednie przekazanie informacji.