MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja w sprawie składania wniosków 500+

Informacja w sprawie składania wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
  3. uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (dot. banków).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek     wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.