MENU

Zamówienia publiczne

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie „Świadczenie usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021” została wybrana oferta Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT w Bobrowcu, która spełnia wymagania dotyczące świadczenia usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec.