MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I SZUKASZ PRACY, STAŻU LUB SZKOLENIA zgłoś się do projektu: „Bez barier na rynku pracy”

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I SZUKASZ PRACY, STAŻU LUB SZKOLENIA zgłoś się do projektu: „Bez barier na rynku pracy”

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego spełniające poniższe kryteria:
- osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (w stopniu lekkim tylko z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby bez orzeczenia na podstawie zaświadczenia lekarza;
- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (62 miejsca);
- osoby pracujące, które chcą zwiększyć poziom lub jakość zatrudnienia (10 miejsc).

Oferujemy:
- diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD;
- wsparcie psychologiczne;
- doradztwo zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- zwrot kosztów dojazdu;
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
Rekrutacja trwa:
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 515 555 146 lub w biurze projektu: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6 (w Pensjonacie U Pana Cogito), http://www.rodziny.info.