MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Jazda po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

Jazda po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

Jak wynika z obowiązujących przepisów tj. art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
- stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo
- obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu, określa art. 87 § 1 kw, zgodnie z którym grozi za to kara finansowa, bądź aresztu oraz środek karny w postaci zakazania prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Definicję stanu nietrzeźwości zawiera z kolei art. 115 § 16 KK zgodnie, z którym zachodzi on wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zostały określone w art. 178a § 1 kk. Przepis ten, za tego rodzaju przestępstwo przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności, albo karę pozbawienia wolności do 2 lat.

Oprócz kary, Sąd wymierza środek karny w postaci zakazu kierowania autami na okres nie krótszy niż 3 lata (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy, jeżeli zostało zatrzymane w momencie zdarzenia) oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych.

Po spełnieniu określonych przesłanek istnieje również możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Zgodnie z art. 66 KK, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności - nie popełni przestępstwa. W sytuacji warunkowego umorzenia postępowania okres próby wynosi od jednego roku do lat trzech, natomiast zatrzymanie dokumentu następuje na czas od jednego roku do lat dwóch.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przy uzyskaniu rocznego ograniczenia możliwości prowadzenia pojazdu, nie jest konieczne ponowne zdanie państwowego egzaminu, a to z pewnością zmniejsza dolegliwość kary.

Sąd wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie sprawia, że sprawca będzie uznany za winnego popełnienia czynu, ale nie jest to równoznaczne z jego ukaraniem. Wobec tego, że w świetle prawa sprawca nie jest skazany prawomocnym wyrokiem - warunkowe umorzenie postępowania nie podlega wpisaniu do karty karnej. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku konieczności przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (np. dotyczy ubiegania się o zatrudnienie na niektórych stanowiskach).

Jeśli potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej lub mediacji – taką pomoc uzyskasz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Lokalizacja punktów na terenie Powiatu Nowotarskiego (obowiązuje do 31.12.2023r.):

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda – pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych
RABKA-ZDRÓJ (budynek Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2)
, poniedziałek w godz. 11.00 – 16.00,
 wtorek, środa i piątek w godz. 8.00 – 13.00
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM (budynek Urzędu Gminy, ul. Rynek 35), poniedziałek w godz. 
7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 – 11.30
ŁAPSZE NIŻNE (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Jana Pawła II 18), wtorek w godz. 
13.00 – 17.00, czwartek w godz. 10.00 – 14.00.

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – pomoc prawna świadczona przez adwokatów 
i radców prawnych
RABA WYŻNA (budynek Urzędu Gminy, Raba Wyżna 41)
, poniedziałek w godz. 9.00 – 15.00, 
środa i piątek w godz. 8.00 -15.00
CZARNY DUNAJEC (budynek Urzędu Miasta, ul. Józefa Piłsudskiego 2), poniedziałek w godz. 
13.00 -18.00, od środy do piątku w godz. 10.00 – 15.00
OCHOTNICA DOLNA (budynek Urzędu Gminy, os. Dłubacze 160), poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00, środa i piątek w godz., 8.00 – 12.00
MANIOWY (budynek Urzędu Gminy, ul. Gorczańska 3), wtorek i czwartek godz. 9.00 – 13.00
NOWY TARG (budynek Urzędu Gminy, ul. Bulwarowa 9) poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30, 
od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 14.00

III. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda – poradnictwo obywatelskie świadczone przez adwokatów i radców prawnych:
JABŁONKA (budynek Urzędu Gminy, ul. 3-go Maja 1)
, poniedziałek i wtorek w godz. 8.00 – 16.00, czwartek w godz. 14.00 -18.00.
NOWY TARG (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Bolesława Wstydliwego 14), poniedziałek 
w godz. 12.00 – 18.00, wtorek w godz. 13.00 – 18.00, czwartek w godz. 7.30 – 12.30 oraz piątek 
w godz. 11.00 – 15.00

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Nowotarskiego jest również dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
https://www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/dokumenty/harmonogram-pracy-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-nowotarskiego-w-2023-roku-988.html

Kto może skorzystać z systemu nieodpłatnych świadczeń:
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po podpisaniu w puncie pomocy 
oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnych świadczeń mogą korzystać także osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku (także w zakresie tejże 
działalności). Warunkiem uzyskania pomocy w takim przypadku jest złożenie dodatkowego oświadczenia,
 że osoba prowadząca jednoosobową działalność nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku.
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracji można dokonać:
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.
- samodzielnie
- online: całodobowo poprzez stronę internetową https://zapisy-np.ms.gov.pl
- telefonicznie: 18 26 61 331 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
(w tym mediacji) na terenie Powiatu Nowotarskiego dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: https://www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/dokumenty/komunikat-879.html oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-nowotarski-2023/

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
- Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, tel. 18 26 61 331, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30,
- Stowarzyszenie Sursum Corda, tel. 18 44 11 994, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.