MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu z dnia 14.04.2022r. w sprawie skrócenia godzin pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu z dnia 14.04.2022r. w sprawie skrócenia godzin pracy.

Działając na podstawie § 22 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu z dnia 2 stycznia 2020r. postanawiam, co następuje: 

§ 1

 Ustalam godziny pracy w dniu 15.04.2022 roku w wymiarze 7:30-12:00 w związku z obchodami uroczystości Wielkiego Piątku wchodzącego w skład Triduum Paschalnego.

§ 2

 Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka, a także do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS. 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.