MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / PRZYPOMNIENIE!!! WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2021/2022

PRZYPOMNIENIE!!! WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu Dział Świadczeń przypomina o składaniu wniosków o zasiłek rodzinny z dodatkami/specjalny zasiłek opiekuńczy/fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Obecnie wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami/specjalny zasiłek opiekuńczy składane są od 1 lipca 2021r., w formie elektronicznej i od 1 sierpnia do 30 listopada 2021r., również w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

Wnioski o fundusz alimentacyjny składane były od 1 lipca 2021r., w formie elektronicznej i od 1 sierpnia do 30 października 2021r., również w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

Każdy kto nie złożył jeszcze wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami/specjalny zasiłek opiekuńczy ma czas do końca listopada 2021. Po tym terminie świadczenie nie będzie wyrównywane, lecz będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku tj. wniosek złożony w grudniu 2021 = zasiłek rodzinny z dodatkami ustalany od grudnia 2021r.

W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres składania z wyrównaniem świadczeń zakończył się 30 października 2021r. Obecnie świadczenia przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku tj. listopad 2021.

Prosimy wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o powyższe świadczenia, aby zrobić to niezwłocznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń przyjmuje strony w dniach:

•poniedziałek – od 8:30 do 17:00

•wtorek - od 8:00 do 14:30

•środa – od 8:00 do 14:30

•czwartek – od 8:00 do 14:30

•piątek jest dniem wewnętrznym – wnioski można złożyć na dzienniku podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Do wniosków należy dołączyć dokumentację zawierającą wszelkie zmiany w sytuacji zawodowej członków rodziny od 01.01.2020r., do nadal, dochody nieopodatkowane, nakazy płatnicze oraz w przypadku zmian - rozliczenia PIT za 2020r., i inne.

Dodatkowo w przypadku wniosków o fundusz alimentacyjny należy dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o wypłaconych alimentach za 2020r.