MENU

Dodatek elektryczny

Już od 1 grudnia odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej będą mogli składać wnioski o dodatek do prądu. Jakie wsparcie przewidują rządzący? Wysokość dopłat zależy od zużycia energii w 2021 roku.

Dodatek elektryczny jest rządowym programem pomocy dla osób, stosujących w domu ogrzewanie zasilane prądem.

Przepisy ustawy wskazują, kto skorzysta z dopłaty a komu pieniądze nie przysługują.

Dodatek elektryczny ma funkcjonować na podobnej zasadzie, co pozostałe dopłaty zawarte w Tarczy Solidarnościowej, a więc dodatek węglowy i dodatek energetyczny. Wniosek o wsparcie będzie można składać osobiście, za pośrednictwem platform ePUAP i Profil zaufany oraz listownie.

Dokumenty będą przyjmowane od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, Budynek Ośrodka Zdrowia ul. Kamieniec Dolny 55.

Przekroczenie wskazanego w ustawie terminu, będzie jednoznaczne z odrzuceniem dokumentów. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich otrzymania. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony maksymalnie do 31 marca 2023.

Jak wskazuje artykuł 26 ust.2 „w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje”.

O dodatek elektryczny nie mogą także wnioskować osoby, które skorzystały z programu dopłat do węgla oraz innych paliw.

Dodatek elektryczny

Wysokość zależna od zużycia

Jak wskazują ustawodawcy, kwota dopłaty do prądu będzie zależna od wysokości zużycia energii w 2021 roku i wyniesie:

1000 złotych – dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu nie przekroczyło 5 tys. kWh,
1500 złotych – dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu wyniosło powyżej 5 tys. kWh.

Do wniosku o wyższą kwotę wsparcia należy dołączyć rachunki za energię, które poświadczą o przekroczeniu limitu 5 MWh prądu w poprzednim roku.

Wniosek - PDF

Treść ustawy - PDF

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO