MENU

Druki

UWAGA !!!

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. wystąpienie zmian w liczbie członków rodziny, zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę,oraz wystąpienia innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

Wymagane dokumenty - okres zasiłkowy 2020/2021

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021