MENU

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

ul. Józefa Piłsudskiego 4
34-470 Czarny Dunajec

e-mail: gops@czarny-dunajec.pl lub ops@czarny-dunajec.pl
Adres skrytki ePUAP:

/GOPS_CzD/SkrytkaESP

 
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Dyrektor Rafał Wilkus  

Dział Księgowo-Administracyjny

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Główny księgowy Danuta Hudyka 18 26-135-49
Inspektor ds. rozliczeń Katarzyna Jarończyk 18 26-135-49

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu

Starszy specjalista pracy socjalnej Janusz Kęska 18 26-135-48
Pracownik socjalny Barbara Moczarna 18 26-135-48

Starszy pracownik socjalny

Anna Schull

18 26-135-47

Starszy pracownik socjalny

Elżbieta Kidoń

18 26-135-46

Starszy pracownik socjalny

Anna Siodłak

18 26-135-46

Pracownik socjalny

Monika Stopka

18 26-135-47

Pracownik socjalny (administracja)

Bożena Domalik

18 26-135-49

Asystent Rodziny

Karolina Lichosyt

18 26-135-48 lub 667 532 782

Usługi opiekuńcze (opiekun)

Anna Pondel

18 26-135-46

Dział świadczeń

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Inspektor

Anna Styrczula 18 26-135-44 wew. 50
Inspektor
Joanna Rocha 18 26-135-44 wew. 53
Pomoc administracyjna

Gabriela Mateja 18 26-135-44 wew. 55
  Katarzyna Komperda 18 26-135-44 wew. 53
  Aneta Stopka 18 26-135-44 wew. 52

Samodzielne stanowiska

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Informatyk

Wojciech Głowacz

18 26-135-43
Psycholog

Katarzyna Ramus-Błachuta

18 26-135-46

(po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Napisz przez formularz