MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Gmina wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym wspiera naszych najbardziej potrzebujących mieszkańców

Gmina wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym wspiera naszych najbardziej potrzebujących mieszkańców

Aż 1 097012 zł pozyskała gmina z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt dotyczący kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec, który będzie realizowany pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 30 czerwca 2022.

Celem w/w projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Czarny Dunajec (40 kobiet, 30 mężczyzn i 15 os. z niepełnosprawnościami) oraz poprawa i wzmocnienie szans na zatrudnienie tych osób.

Uczestnicy programu otrzymają pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, finansowe i prawne, oraz opiekę mentora. Ważnym elementem programu będzie możliwość odbycia przez uczestników kursów zawodowych oraz płatnego stażu.

Gmina stara się na rożne sposoby pomagać osobom społecznie wykluczonym. Najpoważniejszą rolę w tym zakresie odgrywa tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wiele razy był organizatorem rozmaitych akcji skierowanych dla naszych mieszkańców.  Najnowszy projekt nakierowany jest na aktywizację zawodową, która ma pomóc znaleźć stałą pracę jego uczestnikom. Pracownicy  tut. GOPS-u w szczególności pracownicy socjalni będą odpowiedzialny za wdrożenie, wykonanie i udzielenie wszelkiej pomocy uczestnikom tego programu. Kieruję do dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu Pana Rafała Wilkusa oraz wszystkich pracowników GOPS-u słowa podziękowania za podjęcie się tego ciężkiego projektu i życzę wszelkiej pomyślności w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Wierzę, że każde dobro niesione przez Was zaowocuje poprawą losu naszych mieszkańców – Marcin Ratułowski wójt gminy Czarny Dunajec.