MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Bezpłatne szkolenie skierowane do osób dorosłych dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu tj. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo

Bezpłatne szkolenie skierowane do osób dorosłych dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu tj. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do osób dorosłych, a w szczególności do osób starszych dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu tj. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo.
Spotkanie odbędzie się w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zajęcia realizowane są przez Stowarzyszenie Fidei Defensor w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Miejsce i data szkolenia:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. J. Piłsudskiego 2A,

29.09.2021r.godz.10:00