MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Dzień seniora

Dzień seniora

W dniu 20.12.br  odbył się w gminie Czarny Dunajec ,,Dzień Seniora’’. Uroczysta akademia odbyła się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. W uroczystościach wzięli udział Seniorzy z Gminy Czarny Dunajec, Sekretarz Gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk oraz  dyrektor z pracownikami tut. Ośrodka.

Na początku uroczystości Dyrektor GOPS powitał zgromadzonych gości, oraz złożył życzenia Seniorom. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu pod opieką Pani Jadwigi Szlaga Chowaniec, Katarzyny Turaj i Pani Pauliny Pawlak Kott, przygotowała cześć artystyczną. Natomiast Pani Paulina Pawlak – Kott  wielokrotna laureatka konkursu literackiego im. Piotra Borowego, przedstawiła własną Gawędę, za którą, w roku 2020 zdobyła pierwsze miejsce. Po części artystycznej pracownicy GOPS rozdali Seniorom okolicznościowe upominki. Po części artystycznej Seniorzy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań, które udało się zrealizować dla seniorów z tutejszej gminy w 2022 roku, a były to:

  1. Warsztaty e-senior, seniorzy uczyli się jak poruszać się krok po kroku po wirtualnym świecie.
  2. Warsztaty dietetyczne - zajęcia nakierowane na przedstawienie seniorom jak dbać o własne zdrowie, jak zdrowo się odżywiać, jak zdrowo jeść.
  3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne - seniorzy dowidzieli się jak dbać o zdrowie, jak utrzymywać sprawność fizyczną, jak aktywnie spędzać czas wolny,
  4. Warsztaty terapii zajęciowej - Celem działań było usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, możliwość samorealizacji poprzez środki artystyczne,
  5. Warsztaty historyczne - wykład z prelekcją na temat Polaków zamieszkałych na Syberii,
  6. Warsztaty kulinarne -zajęcia mające na celu nabycie umiejętności zdrowego przygotowania posiłków, dostosowanych do zdrowia seniorów, dbania o zbilansowaną dietę, a także umiejętność estetycznego ich przygotowywania i podawania.
  7. Dzień Seniora - dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej przedstawią program artystyczny dla seniorów, a także prowadzone będą wspólne działania artystyczne w celu lepszej integracji i wymiany doświadczeń,

Całkowita wartość zadania wyniosła 51 526, 00 zł. Wartość dofinansowania zadania wynosi 41 220, 00 zł. Wkład własny gminy: 10 306, 00 zł. Dofinansowanie zadania pochodzi z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.