MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek węglowy – nabór wniosków !!!

Dodatek węglowy – nabór wniosków !!!

Od 17 sierpnia 2022 r. w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kamieniec Dolny 55 (obok Ośrodka Zdrowia) lub przez e-PUAP można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Aby wypełnić wniosek przygotuj:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

WAŻNE!!!:

GODZINY przyjęć w Ośrodku:

Poniedziałek 8:30 – 17:00

Wtorek – Czwartek 8:00 – 14:30

Piątek: Dzień wewnętrzny – bez przyjmowania stron!!!

Wnioski można pozyskać:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu na I piętrze w poczekalni  

- w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, dziennik podawczy

- na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.czarny-dunajec.pl  zakładka:  Jak uzyskać pomoc

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 18 544 72 89 lub 83 na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.czarny-dunajec.pl oraz e-mailowo na adres gops@czarny-dunajec.pl

Wniosek o dodatek węglowy (word)

Wniosek o dodatek węglowy (PDF)

Jak uzupełnić wniosek

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy


https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy