MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Program kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec

Program kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, informuje, że od dnia 01.01.2021r. realizuje projekt „Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec”,w związku z powyższym trwa nabór osób chętnych do udziału w projekcie.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Czarny Dunajec

Grupę Docelową tworzą osoby nieuczące się, w zdecydowanej większości o niskich kwalifikacjach, w większości dotknięte wykluczeniem z powodu więcej niż jednej przesłanki wykluczenia. Pierwszeństwo dostępu do udziału w projekcie mają:

- osoby zagrożone wykluczeniem z powodu więcej niż jednej przesłanki;

- osoby korzystające z POPŻ (współpraca i konsultacja z instytucjami udzielającymi wsparcia POPŻ);

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji,

Osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnoprawnościami intelektualnymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.