MENU
Jesteś tutaj: O nas / Zamówienia publiczne / Informacja o wyborze oferty na zadanie: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Gminy Czarny Dunajec w okresie 01.01.2021 -31.12.2021”

Informacja o wyborze oferty na zadanie: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Gminy Czarny Dunajec w okresie 01.01.2021 -31.12.2021”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Gminy Czarny Dunajec w okresie 01.01.2021 -31.12.2021” została wybrana oferta Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu, która spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia miejsc dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Gminy Czarny Dunajec.