MENU

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Dział Świadczeń zajmuje się realizacją zadań w szczególności: prowadzeniem postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczenia „Za Życiem”

Rejony w Dziale Świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

 

Pracownik

REJON I

Aneta Stopka

18 26 135 23  

Czarny Dunajec

Podszkle

 

REJON II

Mateja Gabriela

18 26 135 45

Ratułów

Stare Bystre

Załuczne

 

REJON III

Komperda Katarzyna

18 26 135 31  

Piekielnik

Chochołów

 

REJON IV

Rocha Joanna          

18 26 135 31

Czerwienne

Pieniążkowice

Wróblówka

Podczerwone

Koniówka

 

REJON V

Styrczula Anna

18 26 135 46 (wew 50)

Ciche

Odrowąż

Dział